តម្រងកាបូនទីពីរចម្រាញ់កាបូន

ឧបករណ៍ចម្រោះទឹកត្រូវបាននាំចូលពីទ្វីបអឺរ៉ុបនិងចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន Hedo Asia Co, .Ltd ប្រទេសកម្ពុជា។

សំរាម, ការដកយកចេញនៃលោហធាតុធ្ងន់, រូបធាតុសរីរាង្គ, ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតនិងក្លិន។

ក្រុមហ៊ុនផលិតតម្រងនៅអឺរ៉ុប (ផលិតនៅសហភាពអឺរ៉ុប)

ពេលវេលាជំនួស 9 ខែ (អាស្រ័យលើគុណភាពនៃប្រភពទឹក)

ផលិតនៅ: ប្រទេសប៉ូឡូញ