RP65139715 – RO water purifier 6 levels

00 USD

6-stage AQUAFILTER RO water purifier, providing clean drinking water for immediate use.

Filter capacity up to 284l / day. Remove contaminants in water such as lead, mercury, arsenic and other heavy metals, including bacteria, viruses.

The machine includes hoses, filters and pumps.

Parts of the filter are certified by the standard:

[: km] [: en]

Product code: RP65139715
Origin: Poland – Made in EU
Filter Size: H445 x W210 x L360
Container Size: H330 x D220
[: en]

Product code: RP65139715
Origin: Poland – Made in EU
Filter Size: H445 x W210 x L360

Kích thước bình chứa: H330 x D220

[: km] [: en]

Product code: RP65139715
Origin: Poland – Made in EU
Filter Size: H445 x W210 x L360
Container Size: H330 x D220
[: en]

Product code: RP65139715
Origin: Poland – Made in EU
Filter Size: H445 x W210 x L360

Kích thước bình chứa: H330 x D220

[: km] [: en] – High quality, Made in EU

– Assembly and inspection at the factory

– Easy to maintain, easy to install

– Filter and improve the smell and taste of water

– The filter includes hoses and components for installation

– Made in accordance with FDA standard CFR-21

Cấp lọc Miêu tả Tác dụng Thời gian cần thay Hình ảnh
Cấp 1 Lõi lọc PP 5µm Loại bỏ bùn đất, rỉ sét, các loại tạp chất thô, có kích thước > 5µm 6  tháng
Cấp 2 Lõi lọc than hoạt tính vỏ  dừa GAC Khử clo, loại bỏ các kim loại nặng, chất hữu cơ, thuốc trừ sâu và mùi khó chịu 9 tháng
Cấp 3 Lõi than hoạt tính dạng ép Nâng cao khả năng khử clo, loại bỏ các kim loại nặng, chất hữu cơ, thuốc trừ sâu và mùi khó chịu 12 tháng
Cấp 4 Lõi lọc RO 0,0001 µm Loại bỏ hoàn toàn chất rắn, các kim loại nặng như chì, thủy ngân, Cadimi, Arsen…, vi khuẩn 3 năm
Cấp 5 Lõi lọc carbon GAC sau lọc RO Làm cho mùi vị của nước cải thiện hơn nữa 18 tháng
Cấp 6 Lõi bù khoáng Thêm các loại khoáng cần thiết cho cơ thể như canxi, magie… 18 tháng

– Chất lượng cao, Made in EU

– Lắp ráp và kiểm tra tại nhà máy

– Dễ bào trì, dễ lắp đặt

– Lọc và cải thiện mùi và vị của nước

– Máy lọc đã bao gồm vòi và các linh kiện để lắp đặt

– Được sản xuất theo tiêu chuẩn nguyên vật liệu FDA CFR-21

Cấp lọc Miêu tả Tác dụng Thời gian cần thay Hình ảnh
Cấp 1 Lõi lọc PP 5µm Loại bỏ bùn đất, rỉ sét, các loại tạp chất thô, có kích thước > 5µm 6  tháng
Cấp 2 Lõi lọc than hoạt tính vỏ  dừa GAC Khử clo, loại bỏ các kim loại nặng, chất hữu cơ, thuốc trừ sâu và mùi khó chịu 9 tháng
Cấp 3 Lõi than hoạt tính dạng ép Nâng cao khả năng khử clo, loại bỏ các kim loại nặng, chất hữu cơ, thuốc trừ sâu và mùi khó chịu 12 tháng
Cấp 4 Lõi lọc RO 0,0001 µm Loại bỏ hoàn toàn chất rắn, các kim loại nặng như chì, thủy ngân, Cadimi, Arsen…, vi khuẩn 3 năm
Cấp 5 Lõi lọc carbon GAC sau lọc RO Làm cho mùi vị của nước cải thiện hơn nữa 18 tháng
Cấp 6 Lõi bù khoáng Thêm các loại khoáng cần thiết cho cơ thể như canxi, magie… 18 tháng

[: km] [: en] – High quality, Made in EU

– Assembly and inspection at the factory

– Easy to maintain, easy to install

– Filter and improve the smell and taste of water

– The filter includes hoses and components for installation

– Made in accordance with FDA standard CFR-21

Cấp lọc Miêu tả Tác dụng Thời gian cần thay Hình ảnh
Cấp 1 Lõi lọc PP 5µm Loại bỏ bùn đất, rỉ sét, các loại tạp chất thô, có kích thước > 5µm 6  tháng
Cấp 2 Lõi lọc than hoạt tính vỏ  dừa GAC Khử clo, loại bỏ các kim loại nặng, chất hữu cơ, thuốc trừ sâu và mùi khó chịu 9 tháng
Cấp 3 Lõi than hoạt tính dạng ép Nâng cao khả năng khử clo, loại bỏ các kim loại nặng, chất hữu cơ, thuốc trừ sâu và mùi khó chịu 12 tháng
Cấp 4 Lõi lọc RO 0,0001 µm Loại bỏ hoàn toàn chất rắn, các kim loại nặng như chì, thủy ngân, Cadimi, Arsen…, vi khuẩn 3 năm
Cấp 5 Lõi lọc carbon GAC sau lọc RO Làm cho mùi vị của nước cải thiện hơn nữa 18 tháng
Cấp 6 Lõi bù khoáng Thêm các loại khoáng cần thiết cho cơ thể như canxi, magie… 18 tháng

– Chất lượng cao, Made in EU

– Lắp ráp và kiểm tra tại nhà máy

– Dễ bào trì, dễ lắp đặt

– Lọc và cải thiện mùi và vị của nước

– Máy lọc đã bao gồm vòi và các linh kiện để lắp đặt

– Được sản xuất theo tiêu chuẩn nguyên vật liệu FDA CFR-21

Cấp lọc Miêu tả Tác dụng Thời gian cần thay Hình ảnh
Cấp 1 Lõi lọc PP 5µm Loại bỏ bùn đất, rỉ sét, các loại tạp chất thô, có kích thước > 5µm 6  tháng
Cấp 2 Lõi lọc than hoạt tính vỏ  dừa GAC Khử clo, loại bỏ các kim loại nặng, chất hữu cơ, thuốc trừ sâu và mùi khó chịu 9 tháng
Cấp 3 Lõi than hoạt tính dạng ép Nâng cao khả năng khử clo, loại bỏ các kim loại nặng, chất hữu cơ, thuốc trừ sâu và mùi khó chịu 12 tháng
Cấp 4 Lõi lọc RO 0,0001 µm Loại bỏ hoàn toàn chất rắn, các kim loại nặng như chì, thủy ngân, Cadimi, Arsen…, vi khuẩn 3 năm
Cấp 5 Lõi lọc carbon GAC sau lọc RO Làm cho mùi vị của nước cải thiện hơn nữa 18 tháng
Cấp 6 Lõi bù khoáng Thêm các loại khoáng cần thiết cho cơ thể như canxi, magie… 18 tháng