ទំនាក់ទំនង​ | Aquafilter Cambodia
098 999 868 / 016 777 080

CONTACT INFO

 • រាជធានីភ្នំពេញ
  ទីស្នាក់ការកណ្តាល: ផ្ទះលេខ ២០, ផ្លូវ ២៧១, សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខ័ណមានជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ
  លេខទូរសព្ទ័: 855 98 999 868  – 017 770 870
  លេខទូរសព្ទ័: 016 777 080   –  092 866669
 • ខេត្តសៀមរាប
  ទីស្នាក់ការ:ផ្ទះលេខ24, ផ្លូវបេនឡានចាស់, ភូមិចុងកៅស៊ូ, ឃុំកក្រាម, ស្រុកសៀមរាប, ខេត្តសៀមរាប.
  លេខទូរសព្ទ័:077 571 777
  លេខទូរសព្ទ័:016 565 965