ក្លាយជាភ្នាក់ងារ

ទំនាក់ទំនង
រាជធានីភ្នំពេញ
ទីស្នាក់ការកណ្តាល: ផ្ទះលេខ ២០, ផ្លូវ ២៧១, សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខ័ណមានជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរសព្ទ័: 855 98 999 868
លេខទូរសព្ទ័: 016 777 080
អីម៉ែល: hedo-asia@online.com.kh
ខេត្តសៀមរាប
ទីស្នាក់ការ:ផ្ទះលេខ24, ផ្លូវបេនឡានចាស់, ភូមិចុងកៅស៊ូ, ឃុំកក្រាម, ស្រុកសៀមរាប, ខេត្តសៀមរាប
លេខទូរសព្ទ័:077 571 777
លេខទូរសព្ទ័:016 565 965